LÉKÁRNICKÉ DNY – XXV. Lékárnické dny zavítaly do královského města Litoměřice
Úvodní stránka
TISKOVÉ ZPRÁVY

XXV. Lékárnické dny zavítaly do královského města Litoměřice

Vloženo: 23.10.2009

Jubilejní XXV. Lékárnické dny se konaly v královském městě Litoměřice a první účastníci se začali sjíždět už v pátek navečer, aby mohli být účastni koncertu Swing Bandu pana Růžičky z Litoměřic.

Odborný program začal v sobotu a letos se zaměřil na téma Farmakoterapie v dětském věku a současnému lékárenství. Přednášky a obsazení byly, již tradičně, velmi kvalitně obsazeny. V sobotním dopoledním bloku vystoupili doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (Fyziologický ústav LF MU, Brno), doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. (Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha), doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. (1. infekční klinika a 2. LF a Katedra infekčních nemocí IPVZ, Praha), MUDr. Jaroslav Škvor, CSc. a MUDr. Lucie Škvorová (Dětská klinika, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem), MUDr. Kateřina Jarošová (Revmatologický ústav, Praha). Po příjemném obědě pak účastníci mohli shlédnout další zajímavé prezentace prof. RNDr. dr.h.c. Jaroslava Květiny, DrSc. (Ústav experimentální biofarmacie, Hradec Králové), PharmDr. Pavla Škvora (Katedra lékárenství IPVZ, Praha), Mgr. Jiřího Kotláře (Nemocniční lékárna FN, Hradec Králové), PharmDr. Zbyňka Sklenáře, Ph.D. (Nová lékárna, Železný Brod a VOŠZ Plzeň), PharmDr. Petra Krpálka (Lékárna Centrum, Mělník) a RNDr. Jany Kotlářové, Ph.D. (FaF UK, Hradec Králové).

Sobotní společenský večer tentokrát probíhal netradičně – na vodě. Nicméně zcela perfektně připraven na lodi Porta Bohemica, kde se účastníci oddávali opět zejména tanci a dobré zábavě, ale i diskuzím s kolegy. A stejně jako před 5 lety v Milovech i nyní se přálo a to velmi - kolegyně RNDr. PhMr. Eugenie Trávníková slavila významné životní jubileum. Ještě jednou tedy vše nej!

Nedělní dopoledne pak bylo věnováno současnému lékárenství a na aktuální problémy se ve svých příspěvcích zaměřili Mgr. Marek Hampel (Lékárna u Salvátora, Opava), PharmDr. Lubomír Chudoba (předseda Lékové komise SZP ČR) a samozřejmě nezbytná na závěr byla také panelová diskuze, na kterou přijal pozvání také děkan FaF UK v Hradci Králové prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Škoda, že se nevěnovalo více času (prakticky veškerý) zodpovězení jistě praktičtějším dotazům i třeba novému studiu farmaceutických asistentů, než mnohdy zbytečným osobním výpadům ohledně Centrálního úložiště elektronických receptů. Asi podstatné bylo, a pro mnohé hodně zarážející, že některé představitele z řad lékárníků nezajímá celková koncepce lékárenství, tj. čeho chtějí lékárníci dosáhnout, ale jen stav "teď". To bylo jistě smutné zjištění.

Každopádně poděkování za perfektní organizaci patří presidentovi dnů PharmDr. Pavlu Grodzovi, litoměřickým organizátorům z řad rodiny Jeřábkových za skvěle připravenou akci, všem přednášejícím a také účastníkům (bylo jich přes 300). Potěšitelné také je, že hlavním zdrojem informací dle návštěvnosti se pro XXV. Lékárnické dny jednoznačně staly speciální stránky tohoto webu, z nichž se více než polovina účastníků také online přihlásila.

Co tedy říci závěrem? Lékárnické dny, největší akce roku, se opět vydařily a kdo nebyl, zaváhal. Účastníci dali sbohem Litoměřicím, ale už nyní se těšíme na shledání s nimi příští rok. Tentokrát ve Frýdku-Místku!

(Fotodokumentaci pořídil Mgr. Jiří Kotlář)

» FOTOGALERIE
Kliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíteKliknutím obrázek zvětšíte
Copyright © 2011-2019, dodavatel technického řešení webu: PharmDr. Martin Dočkal.
LÉKÁRNICKÉ DNY jsou součástí Skupiny APATYKÁŘ®.net.
Ilustrační fotografie použity z oficiálních stránek měst.